גופיית ווש

69.00 34.50

נקה

גופיית ווש מדליקה
כביסה: בהתאם לתווית הנחיות הכביסה המצורפת לפריט